مناقصات


شرکت مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه در نظر دارد عملیات لوله گذاری و نصب شیرالات و ساخت حوضچه بتنی تصفیه خانه فاضلاب شهر میبد را با برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار ذیصلاح ارجاع نماید. شرایط مناقصه به شرح ذیل می باشد:

  • موضوع مناقصه: عملیات لوله گذاری و نصب شیرالات و ساخت حوضچه بتنی تصفیه خانه فاضلاب شهر میبد
  • مهلت دریافت اسناد تا : 24/2/1402       آخرین مهلت پیشنهاد قیمت: 25/2/1402
  • مبلغ برآورد: 20،000،000،000 ریال       تضمین شرکت در مناقصه: 1000 میلیون ریال ضمانت نامه بانکی
  • مدت اجرای پروژه : 2 ماه

کارفرما در رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.

جهت دریافت اسناد اینجا کلیک نمایید.

شرکت مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه در نظر دارد عملیات تست و سرویس (اورهال) سالانه نیروگاه 10 مگاواتی  خورشیدی لامرد را با برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار ذیصلاح ارجاع نماید. شرایط مناقصه به شرح ذیل می باشد:

  • موضوع مناقصه: تست و سرویس (اورهال) سالانه نیروگاه 10 مگاواتی  خورشیدی لامرد به جز پنل ها
  • نشانی محل دریافت اسناد: گاندی جنوبی، کوچه اعلا رحیمی (نهم) پلاک 15- کد پستی: 1517769118 طبقه سوم و سایت شرکت به نشانی  www.pfkico.ir
  • مهلت دریافت اسناد: 1402/02/23       آخرین مهلت پیشنهاد قیمت: 1402/02/25
  • مبلغ برآورد: 10،000،000،000 ریال       تضمین شرکت در مناقصه: 500 میلیون ریال ضمانت نامه بانکی
  • مدت اجرای پروژه : 2 ماه

کارفرما در رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد. فایل اسناد مناقصه در اینجا قابل دانلود می باشد.