نیروگاهِ تولید پراکنده 24 مگاواتی اشتهارد

نیروگاه تولید پراکنده شهرک صنعتی اشتهارد در راستای تامین انرژی برق دومین شهرک صنعتی بزرگ کشور در استان البرز با ظرفیت تولید ۲۶ مگاوات ایجاد گردیده است.

نیروگاهِ تولید پراکنده 24 مگاواتی اشتهارد

نیروگاه تولید پراکنده شهرک صنعتی اشتهارد در راستای تامین انرژی برق دومین شهرک صنعتی بزرگ کشور در استان البرز با ظرفیت تولید 24 مگاوات ایجاد گردیده است.

از دلایل انتخاب ساختگاه نیروگاه در شهرک صنعتی اشتهارد، تقاضای میزان مصرف برق و گسترش این میزان مصرف در سال های آتی در راستای توسعه صنعتی کشور است.

همچنین از دلایل دیگر انتخاب این محل، دسترسی به خطوط اصل انتقال گاز و نزدیکی به شبکه انتقال و پست توزیع برق است که در توجیه اقتصادی این طرح مورد اهمیت قرار داشت.

طراحی و ساخت این نیروگاه با توان کارشناسان و نیروی کارگران ایرانی در دوره کوتاه مدت یکساله محقق گردید و از ابتدای سال ۱۳۹۷ فرآیند تولید و توزیع برق این نیروگاه در راستای توسعه و ایجاد اشتغال در شهرک صنعتی اشتهارد به انجام رسیده است.

این نیروگاه در شرایط تحریم های اقتصادی و محدودیت های تجاری به سرانجام رسیده که نشانگر راهبری هوشمندانه، ارتقای دانش و توان عملیاتی و زمینه ساز توسعه صنعتی و ارزش آفرینی خواهد شد.

مفتخریم در دهه چهارم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، با ارج نهادن به سرمایه عظیم نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده کشور که پشتوانه اصلی تولید کالای ایرانی هستند، مقدمات زیرساختی این مهم را فراهم آورده ایم.

اطلاعات پروژه
  • موقعیتشهرک صنعتی اشتهارد در استان البرز
  • ظرفیت ۲۶ مگاوات
  • زمان اجرایک سال
  • بهره‌برداری۱۳۹۷
  • دورۀ بهره‌برداری24 سال
  • اشتغال‌زاییمستقیم بیش از ۷۵ نفر و غیرمسقیم ۲۰۰ نفر