نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاوات لامرد

این پروژه ملی در منطقه ویژه اقتصادی لامرد واقع گردیده است تا با بهره مندی از میزان بالای تابش خورشید و روزهای آفتابی در سال، و با استفاده از معافیت های مالیاتی و گمرکی، تامین انرژی برق یکی از پرمصرف ترین مناطق اقتصادی و صنعتی کشور را محقق گرداند.

نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاوات لامرد

با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران که بهرمندی کشورمان از سطح مطلوبی از انرژی خورشیدی به عنوان یکی از انواع انرژی های تجدید پذیرمنجر می شود، فرصت مناسبی جهت سرمایه گذاری و احداث نیروگاه های خورشیدی به وجود آمده است.

این پروژه ملی در منطقه ویژه اقتصادی لامرد واقع گردیده است تا با بهره مندی از میزان بالای تابش خورشید و روزهای آفتابی در سال، و با استفاده از معافیت های مالیاتی و گمرکی، تامین انرژی برق یکی از پرمصرف ترین مناطق اقتصادی و صنعتی کشور را محقق گرداند.

این نیروگاه در شرایط تحریم های اقتصادی و محدودیت های تجاری به سرانجام رسیده که نشانگر راهبری هوشمندانه، ارتقای دانش و توان عملیاتی و زمینه ساز توسعه صنعتی و ارزش آفرینی خواهد شد.

مفتخریم در سال رونق تولید و در آغاز دهه پنجم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، با ارج نهادن به سرمایه عظیم نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده کشور که منبع اصلی تولید کالای ایرانی است، مقدمات زیرساختی این مهم را فراهم آورده ایم.

اطلاعات پروژه
  • موقعیتمنطقۀ ویژۀ اقتصادی لامرد - استان فارس
  • ظرفیت۱۰ مگاوات
  • زمان اجرایک سال
  • بهره‌برداری۱۳۹۹
  • دورۀ بهره‌برداری۲۰ سال