شبکۀ جمع‌آوری و تصفیه‌خانۀ فاضلاب شهر میبد

طراحی مهندسی و احداث تصفیه خانه پساب میبد، با توان کارشناسان و نیروهای متخصص ایرانی اجرا شد . این تصفیه خانه با بهره گیری از جدیدترین فناوری روز دنیا، با روش تصفیه بایوورک (bio work) و به ظرفیت تولید ۲۱ هزار مترمکعب در روز به بهره برداری رسید.

شبکۀ جمع‌آوری و تصفیه‌خانۀ فاضلاب شهر میبد

این پروژه، با توان کارشناسان و نیروی کارگران ایرانی و با به کارگیری فناوری روز دنیا ایجاد گردید و با بازچرخانی آب و تصفیه فاضلاب شهری، تامین آب مورد نیاز صنایع را آغاز نمود.

مدت اجرای پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب شهر میبد پنج سال و در ۲ فاز اجرایی برنامه ریزی شده است. همچنین طول شبکه جمع آوری فاضلاب به 525 کیلومتر می رسد که به دلیل گستردگی شبکه، در فاز اول 50 درصد از طول شبکه اجرا شد و پس از بهره برداری از این فاز و فروش پساب به صنایع، مابقی شبکه جمع آوری در فاز دوم به تناسب نیاز مصرف کنندگان اجرا و بهره برداری خواهد رسید.

جهت انتقال فاضلاب شهری به تصفیه خانه، خط انتقالی به طول ۶۵۷۰ متر و ایستگاه پمپاژی به ظرفیت ۵۲۵ لیتر بر ثانیه طراحی و اجرا گردید.

طراحی مهندسی و احداث تصفیه خانه پساب میبد، با توان کارشناسان و نیروهای متخصص ایرانی اجرا شد . این تصفیه خانه با بهره گیری از جدیدترین فناوری روز دنیا، با روش تصفیه بایوورک (bio work) و به ظرفیت تولید ۲۱ هزار مترمکعب در روز به بهره برداری رسید.

این پروژه در شرایط تحریم های اقتصادی و محدودیت های تجاری به سرانجام رسید و نشانگر راهبری هوشمندانه، ارتقای دانش و توان عملیاتی است و در مرحله ساخت زمینه ساز اشتغال 950 نفر به طور مستقیم و اشتغال 2400 نفر به طور غیرمستقیم شده است و همچنین پس از بهره برداری در صنایع منطقه با ایجاد توسعه صنعتی موجب اشتغال بیش از 1۷ هزار نفر خواهد شد.

اطلاعات پروژه
  • موقعیتشهر میبد - استان یزد
  • ظرفیت۲۱۰۰۰ مترمکعب در روز
  • زمان اجراپنج سال
  • اشتغال‌زاییبیش از 1۷ هزار نفر
  • بهره‌برداری۱۳۹۹
  • دورۀ بهره‌برداری۲۵ سال
  • دستگاه اجرایی (سرمایه‌پذیر)شرکت آب و فاضلاب استان یزد