شرکت مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه در سال 1391 به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. این شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان می‌باشد.

چشم انداز

تبدیل شدن به یکی از 5 شرکت برتر سرمایه گذار در حوزه‌های نفت، انرژی و آب (وفاضلاب)

ماموریت

انجام فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری با هدف خلق ارزش برای ذینفعان شرکت در حوزه‌های نفت، انرژی و آب (وفاضلاب)