نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاوات لامرد

احداث نیروگاه ۱۰ مگاواتی خورشیدی لامرد

موضوع پروژه: احداث نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی لامرد

دوره احداث: 1 سال

دوره بهره برداری: 20 سال

محل اجرا: منطقه ویژه صنایع انرژی بر لامرد

 

با توجه به گسترش روز افزون استفاده از انرژی های تجدید پذیر در دنیا، دولت از تابستان سال 94 با ابلاغ تعرفه های جدید خرید تضمینی برق تجدید پذیر از محل عوارض دریافت شده توسط مشتریان برق گام بلندی در راستای توسعه این صنعت در کشور برداشته است.

شرکت مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه در راستای ماموریت سازمانی خود به سرمایه گذاری در این وحوزه ورود پیدا نموده است.  با توجه به پتانسیل گسترده کشور در زمینه انرژی خورشیدی، پس از بررسی های فنی به عمل آمده در این زمینه و با در نظر گرفتن شاخص های مالی، منطقه ویژه صنایع انرژی بر لامرد به عنوان یکی از مناطق مناسب برای احداث نیروگاه خورشیدی فوتو ولتائیک برگزیده شده است.

عملیات عمرانی نیروگاه خورشیدی لامرد