پالایشگاه ۶۰۰۰۰ بشکه‌ای میعانات گازی سیراف

پالایشگاه ۶۰۰۰۰ بشکه‌ای میعانات گازی سیراف

نوع قرارداد : سرمایه گذاری

 دوره احداث : 36ماه

مدت بهره برداری :25سال

خوراک : میعانات گازی

دوره تضمین تامین خوراک : 12 سال به میزان 90% ظرفیت اسمی و پس از آن تقسیم باقیمانده میعانات گازی

اهداف پروژه

جلوگیری از خام فروشی در صنعت نفت و گاز کشور

ایجاد اشتغال و استفاده از توانمندی داخلی

کمک به اقتصاد کشور در شرایط تحریم

هم سویی با سیاست های کلی نظام و پیشبرد سیاست اقتصاد مقاومتی

توسعه فعالیت های شستان در بخش پایین دستی صنعت نفت و گاز و پالایشگاهی

محل پروژه

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی سایت 2 عسلویه ، مابین فاز 13 با فازهای 11 و 19