نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاوات لامرد

احداث نیروگاه ۱۰ مگاواتی خورشیدی لامرد

نیروگاه تولید پراکنده مقیاس کوچک اشتهارد به ظرفیت ۲۴ مگاوات

احداث نیروگاه ۲۴ مگاواتی تولید پراکنده مقیاس کوچک اشتهارد

اجرای شبکه فاضلاب و تصفیه خانه شهر میبد

واگذاری تکمیل تاسیسات جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب شهر میبد و روستاهای همجوار در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و مبین به روش بیع متقابل