مزایده اقلام بشکه آهنی و روغن کارکرده

موضوع مزایده: اقلام بشکه آهنی و روغن کارکرده

محل تحویل کالا: تهران، شهرک صنعتی اشتهارد

دستگاه مزایده گزار: شرکت مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه.

مبلغ تضمین شرکت در مزایده: یک فقره چک به مبلغ 5 میلیون تومان در وجه شرکت.

تاریخ ارائه  اسناد مزایده: از روز سه شنبه مورخ 24/2/98 لغایت 31/2/98 ارائه می شود.

نشانی محل دریافت اسناد مزایده: وب سایت شرکت به نشانی  www.pfkico.com در بخش مناقصات.

آخرین‌مهلت تسلیم پیشنهادها: ساعت 16روز مورخ  4/3/98 می‌باشد.

نشانی محل تسلیم پیشنهادها : تهران، گاندی جنوبی، کوچه اعلا رحیمی (نهم) پلاک 15- کد پستی: 1517769118.

 

جهت هرگونه سؤال با شماره 09125214283 (آقای مهندس مفرد) تماس حاصل فرمایید.

 

 

دانلود اسناد مزایده