آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران اجرای اولویت چهارم شبکه جمع آوری فاضلاب شهر میبد

شرکت مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه به عنوان سرمایه گذار طرح فاضلاب شهر میبد در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار احداث بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر میبد (بعنوان اولویت چهارم شبکه) با مشخصات و شرایط ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می گردد نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی از دبیرخانه شرکت مهندسین مشاور صدر آب پویا (به عنوان مدیر طرح) به نشانی زیر اقدام و تا تاریخ مشخص شده نسبت به تکمیل و تحویل اسناد مذکور اقدام نمایند.

  1.  موضوع مناقصه :

الف- تهیه حمل و اجرای حدود85 کیلومتر خطوط اصلی و فرعی فاضلاب شهر میبد به اقطار 200 الی 700 میلیمتر از نوع پلی اتیلن دوجداره کاروگیت و متعلقات و تهیه، حمل و نصب انشعاب به صورت کامل

ب- مرئی سازی، تخلیه فاضلاب، رفع گرفتگی، شستشو و اصلاح، GIS ready ، تهیه نقشه های ازبیلت و ویدئو متری شبکه فاضلاب اجرا شده به طول تقریبی 44 کیلومتر

  1. محل و مدت اجرای پروژه:

شهر میبد، استان یزد و مدت اجرای پروژه 14 ماه شمسی می باشد.

  1. شرکت کنندگان می بایست سابقه در زمینه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب داشته و دارای رتبه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با حداقل پایه3 در رشته آب باشند.
  2. آدرس محل دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی: تهران، میرداماد-خیابان نیل-پلاک 1-طبقه هفتم-واحد 13- دفتر مدیریت طرح میبد  و یا از بخش مناقصات وب سایت شرکت مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه به آدرس:  www.Pfkico.com
  3. تاریخ دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی:  اسناد ارزیابی در ساعات اداری از روز چهارشنبه مورخ96/03/31 به متقاضیان تحویل و تا پایان وقت اداری روز  چهارشنبه مورخ 14/40/ 96 اسناد تکمیل شده دریافت خواهد شد.
  4. تلفن و آدرس ایمیل:6- 22925685 (داخلی 712 ) خانم مهندس اسماعیلی

جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی، فایل را تکمیل نموده و به آدرس ایمیل Info@pfkico.com ارسال نمایید.

دریافت فایل فرم ثبت اطلاعات