آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی تولید کنندگان لوله های پلی اتیلن دو جداره کاروگیت

شرکت مهندسی توسعه پتروفرآیند کرخه (سرمایه گذار طرح فاضلاب شهر میبد) در نظر دارد نسبت به انتخاب تولید کنندگان داخلی لوله های پلی اتیلن دو جداره کاروگیت یک سرکوپلر و یکپارچه با موارد اولیه (Pipe Grade) PE100  ترکیبی طبق استانداردهای EN 13476،  INSO9116   وDIN16961 , و مقاومت حلقوی کوتاه مدت (SN=10 ) و بلند مدت و kn/m2SR=32  و آمیزه زرد رنگ با حداقل 4% درصد ماده افزودنی آنتی یووی ( Anti uv) اقدام نماید. لذا از کلیه تولید کنندگان درخواست می شود مدارک مربوط به توانایی های فنی، ماشین آلات و تجهیزات و استانداردهای تولید واحد تولیدی خود را حداکثر تا تاریخ 25/11/95 جهت بررسی به آدرس : تهران، بلوار میرداماد، خیابان نیل، ساختمان شماره 1 ، طبقه 7، شرکت مهندسی توسعه پتروفرآیند کرخه ارسال نمایند.